Maraş Girişimi

Geleceğimizin Birleştiği Yer

Home

BASIN VE KAMUOYUNA

- OVAMA DOKUNMA!

- TEROLAR YALNIZ DEĞİLDİR!

- İŞİD’İ BESLEYEN AFAD KAMPI İSTEMİYORUZ!

BASINA VE KAMUOYUNA

Maraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi’ne bağlı Aşağı Terolar olarak bilinen Sivricehöyük Mahallesi sınırları 

içerisinde, 27 bin mültecinin barındırılması planlanan AFAD Mülteci Kampı yapılmak isteniyor. Bölge 

insanının izni dışında, hazırlıkları büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen kampın inşa sürecine start verildi. 

Halkın bütün itirazlarına rağmen iş makinaları alana sokularak, oldu-bitti politikalarıyla biran önce kampın 

tamamlanması hedeflenmektedir. Devlet yetkililerine itirazlarını sunan muhtarlar da dikkate alınmamıştır. 

Halka verilen gözdağının yanında, yandaş medyada; Maraş halkının korunmasız mültecilere karşı olduğu ve 

onları istemediği yönünde haberler servis edilmektedir. Oysaki;  AFAD kamplarının mültecilere yardım 

dışında IŞİD örgütlenmesinde kullanıldığı, kampta kalan kadınların cinsel şiddete maruz kaldığı, fuhuşa 

sürüklendiği basına yansıyan bilgilerden sadece bazılarıdır. 

Mevzubahis itiraz bir mülteci kampına itiraz gibi gösterilse de, kampın işlevi konusunda yayılan haberler, 

1978 Maraş Katliamı travmasını hala üzerinden atamamış bölge halkını derin endişelere sürüklemektedir.  

1978 Maraş’ta Alevilere yönelik bir katliam yaşandı. Bu katliamda yüzlerce kişi yaşamını kaybetti, 

yüzlercesi sakat kaldı ve binlercesi yerini yurdunu, köyünü terk etmek zorunda kaldı.  Nitekim geçmişte 

devletin Alevi-Kürt coğrafyasında asimilasyonu hızlandırmak maksadıyla demografik yapı ile oynadığı 

belgelerle bizzat tespitlidir. Koçgiri, Dersim, Maraş gibi Alevi- Kürt coğrafyalarında benzer politikalar 

izlenmiştir. 

Maraş’ta Alevi-Kürt köylerine yapılmak istenen cumhuriyet tarihi boyunca devletin faaliyete soktuğu 

asimilasyon ve yok etme politikalarının devamıdır. Ekolojik dengeyi bozarak çevreyi, demografik yapıyla 

oynayarak kimliği ve kültürü katletmek istemektedir. Maraş’ta yapılmak istenen AKP’nin Kürt illerinde 

başlattığı korkunç savaş pratiğinden bağımsız değildir. 

Şu noktaya önemle dikkat çekiyoruz: Sorun savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyeli 

mültecilerin Sivricehöyük Mahallesi'ne yerleştirilme sorunu değildir. Savaş nedeniyle ülkesini terk etmiş 

Suriyelilere yardım etmek insani bir görevdir. Fakat,  Valiliğin son güne kadar ısrarla bu kampın 

kurulacağını gizlemeye çalışması, perde arkasında başka hesapların yapıldığının somut bir göstergesidir. 

Yine önemle altı çizilmesi gereken bir diğer nokta ise:  2014 yılının sonlarında Maraş Valiliği tarafından 

Maraş'ta bulunan çadır kentte barınan Kürtler Suruç’a gönderilmiştir, sadece Arap-Sünni mültecilerin 

barınmasına izin verilmiştir . “Etnik arındırmayla” ayrıştırılan mülteciler, Pazarcık’ın Alevi-Kürt köylerine 

yerleştirilmek isteniyor. AKP Hükümeti’nin Alevi Kürt coğrafyasına kurmak istediği AFAD mülteci kampı 

kamuoyunda güven veren bir kamp değildir.  Bütün bu hazırlıklar Sivricehöyük Mahallesi'ne kurulmak 

istenen kampın İŞİD örgütlemesinde kullanılacağı kaygısını artırıyor. 

AKP hükümeti bu soykırımcı mantıktan vazgeçip AFAD kampını daha uygun bir alana taşımalıdır. 

Maraş halkı Terrolar köyünde toprakları için direniyor. Biz Avrupa’daki Maraş halkı olarak söz konusu 

kampın kuruluşuna  bütün gücümüzle karşı çıkmalıyız, kamp kurulsa dahi kaldırılması için bütün gücümüzü 

seferber etmeliyiz. Özelde Maraş’ta, genelde ise bütün demokrasi güçlerinin bu itiraz sürecine dâhil olması 

bir zorunluluktur. 

Maraş Girişimi olarak Terrolar direnişini destekliyoruz. 

- OVAMA DOKUNMA!

- TEROLAR YALNIZ DEĞİLDİR!

- İŞİD’İ BESLEYEN AFAD KAMPI İSTEMİYORUZ!

09.04.2016

MARAŞ GİRİŞİMİ

Template Design Memo