Çarşamba, Mart 3, 2021
Her toplumsal kurum bir ihtiyacın sonucunda ortaya çıkar ve belirlenmiş olan ihtiyacı gidermeyi amaçlar, o doğrultuda çalışmalarını sürdürür. Bu anlamda Maraş Girişimi de Maraş'ın özgün konumunu gözeten, Maraş'ın temel sorunlarını dert edinen ve büyük bir kısmı bu sorunlardan dolayı yurtdışına çıkmak zorunda kalmış olan Maraşlılar tarafından oluşturulmuş bir kurumdur. Maraş Girişimi, ilk olarak bundan birkaç yıl önce...
Mezopotamya yani Kürdistan'ın Etnik, mezhep ve siyasal duruşuyla farklı özellikler taşıyan Maraş bölgesi tarihsel olarak da direnişçi kimliğiyle tanınır. Osmanlı’lar döneminde Elbistan Kürt Alevilerin başkenti olarak bilinir. Osmanlılar Elbistan’ın bu ‘Kürt Aleviliğinin Başkenti’ konumunu ortadan kaldırmak için daha Yavuz Selim zamanından başlayarak bölgeye yoğun katliam ve Kürtsüzleştirme politikaları dayatmışlardır. Bu durum yörede pek çok isyanın olmasına vesile olmuştur. Ortaçağ’da bu coğrafyada...

"Soykırım Kıskacında Maraş" Konferansları Sonuç Bildirgeleri

MARAŞ VE PAZARCIK SEÇİMLERİ ÜZERİNE

Bir yerel seçim geride kaldı. Bu seçime ilişkin bir değerlendirme yazımızın konusu değildir; ancak bir cümle ile belirtmek gerekirse, bu seçimin kazanan ve kaybettireni HDP olmuş, AKP/MHP iktidarı büyük bir darbe yemiştir. AKP/MHP iktidarını yenen HDP’nin cesur ve yaratıcı politikası Maraş’tan da uygulandı,...

AVRUPA MARAŞ GİRİŞİMİ – TÜZÜK

§ 1    Derneğin adı, yeri ve mali yılı Derneğin adı 'Avrupa Maraş Girişimi'dir. Dernek, ilgili dernekler siciline kayıtlıdır. Derneğin kısa adı, 'Maraş Girişimi e.V.' dir.Derneğin merkezi Leverkusen ’dir.  Derneğin mali yılı, takvim yılı olmaktadır. §...