MARAŞ DEMOKRATİK DERNEKLER FEDERASYONU

0
1261

BASINA VE KAMUOYUNA

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK TEMEL ZEMİNİMİZDİR.

Biz Maraşlı demokratik dernekler olarak hem yöremiz ve toplumumuz için hem de demokrasi için sürdürdüğümüz mücadeleyi daha ileri bir noktaya taşımak amacıyla, uzun ve zorlu çalışmalardan sonra, federasyonlaşma sürecinde önemli bir adım atmış bulunuyoruz.

Bilindiği gibi, Maraş Girşimi, uzun süreden beri yurt dışında yaşayan Maraşlıların sorunlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.  Maraş Girişimi, sürdürdüğü bu çalışmalar esnasında, bölge insanlarının ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet yürüten çok sayıda demokratik kurumla temas etmiş, aynı amaçlar ve aynı sorunlar için beraber çeşitli organizasyonlarda bir arada bulunmuşlardır.

Aynı yöreden ve aynı toplumsal yapıda oluşmuş, aynı sorunlarla uğraşan ve aynı çözümler için mücadele eden bu çok sayıda derneğin beraber bir ortak platformda buluşması isteği bu kurumların da halkında genel talebi olarak ortaya çıkmıştır. Arzu ve talep edilen bu beraberlik sağlandığında, daha büyük bir gücün açığa çıkmasının sağlanacağını gören Maraş Girişimi, son birkaç yıldan beri bu gerçeği toplumun gündemine taşımaya ve bu gerçeğe uygun olarak pratik bir adımın atılmasını sağlamaya çalışmıştır. 

Bu tespit ve çalışmaların sonunda, Maraş Girişimi bünyesinde oluşturulan bir komisyon çalışmalarını sürdürmüş ve çok sayıda bölge derneği ile görüşmeler ve toplantılar yapmıştır. Yapılan bu görüşme ve toplantıların tamamında ortaya çıkan gerçek şu olmuştur; Bütün kurumlar birlikte hareket etmenin çok doğru ve gerekli olduğunu kabul etmelerine rağmen, doğabilecek bazı sorunlara dikkat çekerek kaygılarını paylaşmışlardır.

Bu kaygıları göz önüne alan Maraş Girişimi, ilgili yöre derneklerinin de içinde yer aldığı bir komisyon oluşturarak, belirtilen kaygıları gideren bir tüzük oluşturmuş ve federasyon kurma kararını sonuçlandırmak amacıyla, 24. 3. 2019 tarihinde son defa bir araya gelmiştir.

Oluşturulan tüzük gün boyu süren toplantıda bütün maddeleri ayrı ayrı okunarak onaylanmış ve böylece, demokratik Maraşlı dernekler, federasyon kurma konusunda ortak bir iradeyi ortaya koymuşlardır.

Federasyonun onaylanmasından sonra geçici yönetim kurulu oluşturularak federasyonlaşmanın bundan sonra sürdürülecek olan çalışmaları bu kurula devredilmiştir. Buna göre yasal prosedür, kitle çalışması ve tanıtım etkinlikleri ile teknik komisyonlar oluşturularak Maraş Demokratik Dernekler Federasyonu (MARDEF- FEDKOM) kamuoyunda ve demokrasi mücadelesinde yerini almaya karar verilmiştir. Bu Federasyonun kuruluş toplantısında, Kulyanlar Dayanışma ve Kültür Derneği, Tilkiler Köyü Sosyal Dayanışma Derneği, Hamburg Kaşanlı Köyleri Derneği, Milyan Sosyal Dayanışma Derneği, Çiftlikkale Köyü Sosyal Dayanışma Derneği, Gözpınar Birlik Derneği, Zinkan Köyü Derneği, Bozlar Köyü Derneği, Esmapur Köyü Derneği, Maksutuşak Köyü Derneği toplantıda hazır bulunurken birçok köy temsilcisi de toplantıya katılmıştır.

Federasyonunu oluşturan dernek temsilcileri, önümüzdeki süreçte çok sayıda demokratik derneğin bu federasyonda yer alacağını, kendilerini de bunu için çalışacaklarının belirterek önümüzdeki süreçte federasyonun büyüyerek gelişeceğini belirtmişlerdir.

Federasyon tüzüğünün madde madde tartışılıp ele alındığı toplantı da kurulacak federasyonun adının MARAŞ DEMOKRATİK DERNEKLER FEDERASYONU olması karar altına alınıp, federasyonun kısaltılmış isminin MARDEF (Kürtçe Federasyona FED-KOM) olmasında görüş birliğine varıldı.

Maraş Demokratik Dernekler Federasyonun bu toplantısında, federasyonun kurulmasının kararlaştırılması ve buna ilişkin geçici yönetim kurulunun oluşturulmasından sonra,

1.     Son dönemece girilmiş olan yerel seçimleri de değerlendirerek, daha önce alınmış olan karara bağlı olarak Pazarcık’ta belediye başkan adayı Haydar İkizer’in desteklenmesi kararını bir kez daha ve kuvvetle vurgulamıştır. Bu amaçla herkesin ulaşabileceği tüm tanıdıklarına köylüsüne ve hemşerisine Maraş Girişiminin ve beraber oluşturulan federasyonun ilgili bütün dernekler, tüm üye ve taraftarlarının bu karara uygun davranmasını sağlamaya çalışacaklarına karar verdiklerini ifade ettiler.  Pazarcık ta bir defa daha AKP’nin kazanmaması için her sorumlu ve ilgili olan insanlarımızın elinden geleni yapmasını ısrarla bekliyor ve istiyoruz.

2.     Yine seçim kapsamında Elbistan’da bütün insanlarımızın, Elbistan Belediye eş başkan adayları olarak HDP eş başkan adayları Hüseyin Yıldız ve Döne Göksungur’un desteklenmesi kararının da en etkili bir şekilde uygulanmasını bunun için bütün insanlarımızın duyarlı hale getirilmesi gerektiğine,

3.     Nurhak ve Ekinözü’nde ise insanlarımızın tercihlerini demokrasi doğrultusunda yaparak, AKP/MHP faşist çetesine gereken dersi vermesi için gerekli çalışmaların yapılmasına,  

4.     Maraş Girişimi’nin kendi tüzel varlığıyla federasyonun içinde yer almasına,

5.     15-16 Haziran kampında federasyonun ilk kongresinin yapılmasına,

6.     15-16 Haziran da yapılmasına karar verilen Kampın hazırlıklarının hızlandırılmasına, bunun için daha önce görevlendirilmiş olan komisyonun görevine devam etmesine,

7.     Basın-yayın- bilim ve kültür-sanat komisyonlarının, içinde bulunduğu atalet mahkûm edilerek, bir an önce aktifleştirilmesine, bu amaçla yeni arkadaşlarla güçlendirilmesine karar verilerek yeni arkadaşların katılımına karar verilmiştir.

MARDEF- FED-KOM MARAŞ DEMOKRATİK DERNEKLER FEDERASYONU’NUN KURULUŞUNUN HALKLARIMIZIN DEMOKRASİ MÜCADELESİNE KATKI SUNACAĞINA İNANIYOR, BU VESİLE İLE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEYİ BİR GÖREV SAYIYORUZ.

28 Mart 2019

MARAŞ GİRŞİMİ/ MARDEF- FEDKOM

MARAŞ DEMOKRATİK DERNEKLER FEDERASYONU